Σήμερα πραγματοποιήσαμε σημαντική αναβάθμιση σε όλα τα εγκατεστημένα plugins. Σε πολλά από αυτά έγιναν αλλαγές ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα τις λειτουργίες του website.

Κάποια μικροπροβλήματα με τις ρυθμίσεις της βάσης δεδομένων, έθεσαν το Toplinks.gr εκτός λειτουργίας για περίπου 4 ώρες. Αυτή τη στιγμή όλα έχουν αποκατασταθεί 🙂

 
    Το Blog του Toplinks.gr ξεκίνησε με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τις εξελίξεις στην ανάπτυξη του website.

    Στο Blog δημοσιεύονται ανακοινώσεις και ενημερωτικά στοιχεία, που πληροφορούν τους επισκέπτες για κάθε αλλαγή ή βελτίωση που πραγματοποιείται, ενώ παράλληλα η καταγραφή αυτή βοηθά την ομάδα ανάπτυξης.


    Έχετε δικό σας Website με αυτόνομο domain (π.χ. mydomain.gr), και πιστεύετε ότι αξίζει να δημοσιευθεί στο Toplinks.gr; Κλικ εδώ