Σήμερα αναβαθμίσαμε όλα τα εγκατεστημένα plugins στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους.

Προσθέσαμε ακόμα 2 που θα βοηθήσουν την καλύτερη αναγνώριση των σελίδων του Toplinks.gr από τις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Βελτιώσαμε κατά πολύ τον κώδικα των σελίδων ώστε να συντομεύσει ο χρόνος εμφάνισης κατά 40% περίπου. Επίσης ρυθμίστηκαν σωστά όλες οι παράμετροι εμφάνισης ταξινόμησης στις σελίδες των ενοτήτων.

 
    Το Blog του Toplinks.gr ξεκίνησε με σκοπό την ενημέρωση των επισκεπτών για τις εξελίξεις στην ανάπτυξη του website.

    Στο Blog δημοσιεύονται ανακοινώσεις και ενημερωτικά στοιχεία, που πληροφορούν τους επισκέπτες για κάθε αλλαγή ή βελτίωση που πραγματοποιείται, ενώ παράλληλα η καταγραφή αυτή βοηθά την ομάδα ανάπτυξης.


    Έχετε δικό σας Website με αυτόνομο domain (π.χ. mydomain.gr), και πιστεύετε ότι αξίζει να δημοσιευθεί στο Toplinks.gr; Κλικ εδώ