Δημοσιεύσεις με την ετικέτα: xo
laptop.org
Ένας Η/Υ ΧΟ για κάθε παιδί, το laptop των $100
22-07-07 | 4.29 | 7 | 30 | 0 |  
= Βαθμολογία, = Ψήφοι, = Βαθμοί, = Σχόλια, = Video